بیوگرافی استاد خانتبار


استاد محمد خانتبار در سال ۱۳۵۷ در شهرستان آمل به دنیا آمدند.

 از سال ۱۳۶۹ در رشته ورزشی کونگ فو فعالیت رزمی خود را شروع کردند.

که دراین رشته مقام دومی استان و قهرمانی شهرستان ساری را کسب نمودند.

در سال ۱۳۸۱ وارد رشته هاپکیدو سبک GHF شدند.

و درسال 1387 به سبک WHC آمدند و بناینگذار این سبک در شهرستان آمل و استان مازندران هستند.

درسال 1388 مقام سوم تیمی کشور را در بین 12استان کسب نمودند.

درسال 1391 مقام سوم تیمی کشور را کسب نمودند.

درسال 1392 مقام سوم تیمی کشور را کسب نمودند.

درسال 1394 مقام سوم تیمی کشور را کسب نمودند.

درسال 1395 مقام دوم تیمی کشور بین 18 تیم کسب نمودند.

استاد خانتبار همچنین در مورد ورزش هاپکیدو و سبک خودشان WHC  این نظر را داشتند که شخصی که در این رشته رزمی فعالیت میکند پس از گذراندن مدارج مختلف که در نوشته های قبلی یاد شده است به راحتی می تواند در مقابل درگیری های خیابانی از خود و همراهان خود دفاع کند وهمچنین شخصی که در این رشته فعالیت می کند دارای تمرکز فکری بالایی می باشد که امروزه تمرکز فکر خیلی به کار اشخاص می آید.همچنین ایشان گفتند در این رشته  دفاع شخصی، دفاع در مقابل سلاح های سرد(چاقو، چوب،...)، دفاع در مقابل سلاح گرم، دفاع در مقابل یک یا چند نفر بطور کامل به یک هنر جوی رزمی آموزش داده می شود.در آخر ایشان از استاد بزرگ هاپکیدو در کشور جناب استاد هاشم پور کمال تشکر را داشتندکه رشته هاپکیدو را به کشور عزیزمان آوردند و به آموزش آن در بین استان های مختلف پرداختند تا از این رشته مهیج و کاربردی، کلیه علاقه مندان بتوانند کمال استفاده را ببرند.    

                                                          

آدرس


مازندران-آمل-بلواربسیج لاله 16

استاد محمد خانتبار     09117130233

پیوندها


لینک کانال تلگرام

t.me/hapkidomazandaran       

 لینک سایت آکادمی مرکزی هاپکیدو

www.hapkido.ir

لینک سایت انجمن اسپوکس

www.spoqcs.ir

تبلیغات